Tjenester

SØKER

Vi bistår med søknadsarbeider i forbindelse med byggesaker. Vi har sentral godkjenning i og utfører bl.a. søknad i ett trinn, rammesøknader og søknader om Arbeidstilsynets samtykke. Dette er søknadsarbeider til alt i fra mindre tilbygg til boliger til større og kompliserte byggesaker for næringsbygg o.l

BYGGETEKNIKK

UBR AS har sentral godkjenning for konstruksjonsteknikk i tiltaksklasse 2. Vi har god erfaring med prosjektering av betong, tre og stålkonstruksjoner til både større og mindre tiltak. Normalt er dette arbeider med hovedbæresystemer og fundamentering i alt fra mindre bygg til større nærings- og boligbygg.

GEOTEKNIKK

Geoteknisk prosjektering av tiltak i tiltaksklasse 1. Vurdering av grunnforhold til enklere tiltak som mindre frittliggende bygninger og større bygninger ved enkle og oversiktlige grunnforhold

ARKITEKT

UBR AS utfører arkitektonisk prosjektering i tiltaksklasse 1 og 2. Vi har god erfaring med arkitektonisk prosjektering av boliger og næringsbygg.

BRANNRÅDGIVNING

Vi utfører overordnet brannkonsept i tiltaksklasse 1 og 2. Dette er normalt brannrådgivning til alt fra boliger til større næringsbygg og boligblokker.

BYGNINGSFYSIKK

UBR AS kan  utføre energiberegninger for bygninger med tilhørende dokumentasjon og eventuell energimerking.

Uavhengig kontroll

Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging i alle boliger og med lufttetthet i nye boliger. UBR AS kan bistå med dette samt at vi kan erklære ansvarsrett for uavhengig kontroll av konstruksjonssikkerhet av større konstruksjoner i tiltaksklasse 2