Referanser

Prosjekter (noen utvalgte).

Centrumsparken

Centrumsparken

Ny boligblokk over 2 byggetrinn sentralt i Brumunddal. UBR AS er ansvarlig prosjekterende for hovedbæresystem med avstivning (plasstøpte betongkonstruksjoner). Parkeringskjeller + 5 etasjer over bakken, totalt 6 etasjer. Totalt 41 leiligheter. Vi er stolt av å være...

Moelven Langmoen AS

Nytt logistikksenter hos Moelven Langmoen AS i Brumunddal. BRA ca. 3400 m2. Prosjektering av arkitektur og konstruksjonssikkerhet for fundamentering/betongarbeider sammen med arbeidet som ansvarlig søker.

Moelven Hotell

Ansvar for konstruksjonsteknikk og brannsikkerhet ved ombygging og påbygging av tidligere Moelv Hotell til leiligheter. Entreprenør Syljuåsen AS.

Norbond Eiendom AS

Tilbygg til eksisterende næringsbygg på Trehørningen i Hamar kommune. Prosjektering av arkitektur, byggeteknikk (RIB), brannkonsept (RIBr) og ansvarlig søker. Entreprenør er Dobloug Entreprenør AS.

Brumunddal Allianseidrettslag

Nytt garderobeanlegg Sveum idrettspark. Prosjektering av arkitektur, byggeteknikk (RIB), brannkonsept (RIBr) og ansvarlig søker. Entreprenør er MultiBygg AS.

RingAlm AS

Nytt beiseanlegg, BRA ca. 2800 m2. Prosjektering av arkitektur, byggeteknikk (RIB), brannkonsept (RIBr) og ansvarlig søker. Entreprenør er MultiBygg AS.

Ramirent Hamar bytter lokaler i oktober

Ramirent Hamar bytter lokaler i oktober

Nytt bygg til Ramirent Hamar hvor vi har vært ansvarlig for en rekke fag. Vi har utført arkitekturprosjektering, brannteknisk prosjektering med overordnet brannstrategi, geoteknikk med vurdering av grunnens bæreevne, oppmålingsteknisk prosjektering, prosjektering av...

Hevder dette blir sentrums perle

Hevder dette blir sentrums perle

UBR AS er ansvarlig prosjekterende for hovedbæresystem med avstivning (plasstøpte betongkonstruksjoner). Boligkompleks med 2 byggetrinn. Parkeringskjeller + 5 etasjer over bakken, totalt 6 etasjer. Totalt 41 leiligheter. Vi er stolt av å være med Multi-Bygg AS også på...