Tilbygg til eksisterende næringsbygg på Trehørningen i Hamar kommune. Prosjektering av arkitektur, byggeteknikk (RIB), brannkonsept (RIBr) og ansvarlig søker. Entreprenør er Dobloug Entreprenør AS.