Ansvar for konstruksjonsteknikk og brannsikkerhet ved ombygging og påbygging av tidligere Moelv Hotell til leiligheter. Entreprenør Syljuåsen AS.